Begeleiding in personeelszaken, bij werving en selectie, ontslagrecht en ARBO zaken

Organisatie is een breed begrip en een groeiende onderneming krijgt dan ook onherroepelijk met bovenstaande zaken te maken. Een op maat gemaakt advies en ondersteuning kunnen u veel zorgen, geld en energie besparen.

Ontslagrecht
TRIMESTER kan samen met u complexe vraagstukken behandelen, zoals ontslagrecht; de arbeidsjuristen begeleiden u bij ontslagprocedures bij UWV Werkbedrijf of de kantonrechter. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het tot stand komen van een onderlinge regeling. Naast het terrein van het ontslagrecht adviseren en procederen wij op het gebied van arbeidsovereenkomsten, CAO’s, pensioen en sociale zekerheid.

Personeelsrendement
Heeft u vragen over personeelsrendement, dan is TRIMESTER hier u ook graag behulpzaam in. Veelal hebben de vragen betrekking op de ontwikkeling van medewerkers (training, coaching, het invoeren van competentiemanagement), op de beloning van medewerkers (uitvoeren van salarisbenchmarks, ontwikkelen van salarisgebouwen/ arbeidsvoorwaardenpakketten/ variabele beloning en het ontwikkelen van een beoordelingssysteem) en op de werving en selectie van medewerkers.

 

T  024 64 54 163

direct contact
 

Copyright 2019

Disclaimer: Algemene Voorwaarden